CBTT: Hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu EVF tại Sở GDCK Hà Nội để niêm yết tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh