Quan hệ nhà đầu tư

Thông tin dành cho cổ đông

Thông tin dành cho cổ đông

CBTT bất thường về việc thay đổi Đăng ký kinh doanh sửa đổi lần 15

02/06/2023

Chi tiết

CBTT Bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc của EVNFinance

18/05/2023

Chi tiết

CBTT Bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết bổ nhiệm Người đại diện theo pháp luật

18/05/2023

Chi tiết

CBTT Bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của EVNFinance

18/05/2023

Chi tiết

CBTT Bất thường về việc HĐQT ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của EVNFinance

CBTT Bất thường về việc ngày 18/5/2023, EVF nhận được Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Hoàng Hải - Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật

18/05/2023

Chi tiết

CBTT Bất thường về việc Hội đồng Quản trị thông qua Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

12/05/2023

Chi tiết

CBTT Bất thường về việc Hội đồng Quản trị Ban hành Nghị quyết triển khai phương án tăng vốn điều lệ từ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

12/05/2023

Chi tiết

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - Ông Lê Mạnh Linh

27/04/2023

Chi tiết

Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ - Ông Lê Hoài Nam

25/04/2023

Chi tiết

Giải trình biến động kết quả Hoạt động kinh doanh Quý I/2023 so với cùng kỳ năm 2022

14/04/2023

Chi tiết

Liên hệ

Bà Đỗ Thu Hường Bộ phận Quan hệ và Thông tin cổ đông

  • (024) 2222.9999 - Ext: 755 hoặc 754
  • codong@evnfc.vn
  • Tầng 14, 15 & 16 Tháp B, Tòa nhà EVN, 11 Cửa Bắc, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội